การแต่งกายของแต่ละประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ มีดังนี้
1. ประเทศไทย
 
 
2.ประเทศลาว
 
3.บรูใน
 
 
4.กัมพูชา
 
 
5.ประเทศฟิลิปปินส์
 
 
6.ประเทศพม่า
 
7.ประเทศเวียดนาม
 
 
8.ประเทศอินโดนิเซีย
 
9. ประเทศสิงคโปร์
 
10. ประเทศมาเลเซีย

 
 
 

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

Categories